Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2011-2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu – art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

Strona tytułowa

Spis treści

ROZDZIAŁ I

 1. Wstęp
 2. Ogólna charakterystyka szkół i przedszkoli
 3. Stan realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki -przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące – uczniowie, oddziały, godziny dydaktyczne. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach
 4. Stan realizacji pozostałych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty - stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wyprawka szkolna, dożywianie oraz inne formy pomocy uczniom
 5. Wyniki klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2011/2012, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego
 6. Przedszkola niepubliczne
 7. Demografia w Gminie Wołomin
 8. Remonty wykonane w  roku szkolnym 2011/12
 9. Inwestycje wykonane w roku szkolnym 2011/12
 10. Zestawienie potrzeb w zakresie remontów

 

ROZDZIAŁ 2

 1. Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

 

Aneksy do rozdziału 1:

 1. liczba uczniów w oddziałach w szkołach
 2. liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
 3. organizacja szkół – zestawienie
 4. organizacja przedszkoli – zestawienie
 5. wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 6. udział uczniów w konkursach
 7. uczniowie uczący się języków obcych
 8. frekwencja i oceny zachowania uczniów
 9. zajęcia pozalekcyjne – tygodniowa liczba godzin
 10. zajęcia pozalekcyjne – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
 11. tygodniowa liczba godzin pedagoga, psychologa, nauczycieli biblioteki i świetlicy – zestawienie
 12. wsparcie materialne uczniów
 13. wykorzystanie godzin z art. 42 ust. 2  pkt 2 KN
 14. uczniowie spoza obwodu – zestawienie
 15. tygodniowa liczba godzin na ucznia – zestawienie
 16. wybrane wskaźniki edukacyjne
 17. uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 18. projekty realizowane w szkołach ze środków zewnętrznych
 19. wybrane wskaźniki ekonomiczne – subwencja i wydatki na jednego ucznia
 20. pracownie komputerowe w szkołach
 21. liczba komputerów na jednego ucznia
 22. wybrane wskaźniki edukacyjne – zestawienie
 23. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Aneksy do rozdziału 2:

 1. dochody z nieruchomości szkolnych
 2. koszty ponoszone w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie w przeliczeniu na szkoły i przedszkola
 3. średnie wynagrodzenie nauczycieli według stopni awansu zawodowego
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.