Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

ZEASiP wspólnie ze szkołami realizuje 5 projektów edukacyjno – informacyjnych:
 1. Projekt konkursowy „Odkryjmy wspólnie świat” POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształceniakompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt w całości finansowany ze środków EFS. Wartość projektu – 533 532,00 zł. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne, trwają od października 2012 do czerwca 2013 roku, tj. przez 35 tygodni, 4 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych (w Ossowie – rano), po 4 godziny dziennie. W programie: zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zajęcia terapeutyczno – stymulacyjne, zabawy, wycieczki, zajęcia z psychologiem i logopedą. W trakcie zajęć dzieci otrzymają podwieczorek. Nabór dzieci do grup był otwarty, tj. bez względu na płeć, status społeczny, wykształcenie rodziców dzieci, stopień niepełnosprawności, czy praktyki religijne, z preferencją dla dzieci wywodzących się z rodzin niewydolnych wychowawczo, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, wielodzietnych, samotnych matek i ojców. Utworzono łącznie 6 grup: w Czarnej, Zagościńcu (2 grupy), Duczkach, Starym Grabiu i Ossowie. Programem objęto 105 dzieci w wieku 3 i 4 lata.

 2. Projekt systemowy „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształceniakompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych - wartość projektu: 72 096,00 zł. W ramach projektu wsparciem są objęci uczniowie 4 szkół podstawowych – SP nr 2, SP nr 4, SP Ossów oraz SP w Starym Grabiu. Zajęcia zorganizowane są w grupach liczących od 15 do 25 osób. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na zajęcia miały dzieci z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi. Każda grupa realizuje w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin miesięcznie, następujące moduły:

 3. 1) zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) – 4 godz. w miesiącu

  2) zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu

  3) zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu

  4) zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu

  5) zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu.

  Zajęcia trwają od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

   


 4. ”Sztuka w recyklingu - warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Wołomin” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu –000,00 zł, w tym z dotacji 20 000,00 zł. i środki własne – 2000,00 zł. W projekcie bierze udział 80 uczniów z 8 wołomińskich gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum w Duczkach, Gimnazjum w Czarnej, Gimnazjum w Ossowie. Program „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Wołomin” to pomysł na realizację warsztatów z edukacji ekologicznej poprzez odnawianie starych, zniszczonych przedmiotów poprzez ich naprawienie, pomalowanie lub ozdobienie w sposób szczególnie kojarzący się z wybraną epoką lub regionem Polski. Warsztaty trwają 12 godzin w każdej grupie. W sumie odbędzie się 96 godzin zajęć warsztatowych.

 5. Zadanie publiczne pn.: „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” (ES2012/51) realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na podstawie konkursu otwartego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość projektu000,00 zł, w tym 10 tys. zł to środki pozyskane z MEN, a pozostałe to środki własne. Zadanie jest realizowane poprzez działania edukacyjno – informacyjno – promocyjne ukierunkowane na skuteczne wdrożenie dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej. W projekcie biorą udział dzieci pięcioletnie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół i przedszkoli. Projekt jest adresowany do 11 szkół podstawowych i 7 przedszkoli Gminy Wołomin. Projekt polega na prowadzeniu zajęć i spotkań z rodzicami, nauczycielami (oraz pracownikami szkół i przedszkoli), została również zorganizowana konferencja informacyjno – promocyjna dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego. Zorganizowane będą dni otwarte w szkołach dla dzieci 5-letnich i ich rodziców. Dzieci 5-letnie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klasach pierwszych.

 6. Program YOUNGSTER w Zespole Szkół w Duczkach od 1 września 2012 r. YOUNGSTER to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan, które opracowało jego założenia dydaktyczne. Partnerem w realizacji programu jest Fundacja NIDA - Kwota pozyskanych środków –140,00 zł, a środki własne również 4 140,00 zł. W programie uczestniczy 36 uczniów trzecich klas Gimnazjum. Ponadto Szkoła otrzymuje nieodpłatnie: zestaw dla każdego ucznia – podręcznik i zeszyt ćwiczeń, nagrody dla uczniów, nagrody dla nauczycieli oraz do biblioteki: słowniki, płyty CD i DVD, readersy.

 

Ponadto ZEASiP przygotował „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w 2011/2012 rok, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminuna podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W dniu 31 października Informacja została przedłożona Radzie Miejskiej w Wołominie.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.