Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn zm.) obowiązkiem gminy jest:

 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;

 

 

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

 

zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 

zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej

Dowóz zbiorowy

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek
  2. aktualne zaświadczenie ze szkoły,
  3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZEASiP w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 309.

Dowóz indywidualny

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek,
  2. aktualne zaświadczenie ze szkoły,
  3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  5. załącznik do wniosku (oświadczenie o cenie biletu lub oświadczenie o odległości z miejsca zamieszkania do szkoły)

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZEASiP w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 309.

 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wołomin. Umowa zawierana jest na rok szkolny. 

DO POBRANIA

Wniosek: PDF; DOC

Załącznik do wniosku  Oświadczenie o odległości  z miejsca zamieszkania do szkoły: PDF; DOC

Załącznik do wniosku: Oświadczenie o cenie biletu: PDF; DOC

W N I O S E K

w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego

 do szkoły/ośrodka/przedszkola

 lub organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/ośrodka/przedszkola

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.